Aile Birleşimi

Almanya Aile Birleşimi Vizesi

Almanya Aile Birleşimi kapsamında Almanya’da evlenmek, Alman vatandaşı olan eşinizin yanına gitmek, Almanya’da resmi ikamet izni sahibi eşinizin yanına gitmek, Almanya’da yaşayan ebeveynlerinizi veya çocuğunu referans göstererek Almanya oturum izni talebinde bulunacak kişilerin talep etmesi gereken vize türüdür. Almanya’daki aile bireyinin yanına gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Almanya vizesi başvurusunda bulunurken Almanya Konsolosluğuna Almanya Aile Birleşimi İçin gerekli belgeleri sunmalıdır. Almanya Konsolosluğu tarafından belirlenmiş bu belgelerin güncel olmasına ve birbirleriyle çelişkili bilgiler içermemesine dikkat edilmelidir.

Almanya Aile Birleşimi

 

Evlilik Yolu ile Almanya Aile Birleşimi Vizesi İçin Gerekli Evraklar

•    Her iki eşin nüfus bilgilerini içeren Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği
•    Aile Birleşimi Başvuru Formu
•    Biometrik Fotoğraf  - Almanya aile birleşimi vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar 3 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Almanya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.
•    Oturum Kanunu`nun 55. Maddesi’ne göre uygun ve şahsen imzalanmış dilekçe
•    Başvuru sahibine ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,- nüfus kaydıyla ilgili tüm olaylar önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne ve baba, vatandaşlık yazılı olmalıdır.
•    Eşlerin daha önce gerçekleştirmiş oldukları evlilikleri var ise, buna dair kesinleşme şerhi ile gerekçeli boşanma ilanı ve duruma göre Almanya veya Türkiye’den alınmış tanıma ve tenfiz kararı. Belirtilen belgelerin Almanca tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri
•    Almanya’da yaşayan eşe ait ikamet belgesi Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı ise: Pasaportun veya kimlik belgesinin fotokopisi. 
•    Eş doğuştan Alman Vatandaşı ise: Alman Doğum Belgesi
•    Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise: Pasaportun fotokopisi. Oturma izni fotokopisi
•    Almanya Ulusal Vize Başvuru Formu - Almanya aile birleşimi vizesi başvuruları için doldurulacak vize başvuru formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin Almanya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı. 2 nüsha hazırlanmalıdır.

•    Aile Birleşimi Vize talep dosyasına eklenecek biyometrik Fotoğrafların- Almanya aile birleşimi vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar 3 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Almanya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

•    Pasaport - Almanya aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi başvuruları için kullanılacak pasaportlar, son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, yırtık veya hasar görmüş olmayan pasaport

•    Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - Almanya Aile Birleşimi Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

•    Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) - 17 yaşında evlilik yapanlarda: Anne ve babanın yazılı muvafakatı ile Almanca tercümesi. 16 yaşında evlilik yapanlarda: Çiftin evlenebileceğine dair mahkeme kararı ve Almanca tercümesi 
•     Doğum belgesi - Alman vatandaşı eş daha önceden Türk vatandaşlığı bulunmuyor ise 
•    Boşanma kararı ve Boşanma ilanı - Daha önce evlilik yapmış kişiler; yapmış oldukları evliliklerinin boşanma kararı ve boşanma ilanını Almanca Tercüme ettirilmiş olarak hazırlamalılar
•    Oturma İzni, Pasaport, Kimlik Kartı - Almanya’daki eşe ait oturma izni, Kişinin Alman pasaportu ve kimlik kartının fotokopisi
•    Almanca bilindiğine dair belgeler  - Basit ve yeterli seviye de Almanca bilindiğine dair belgeler (Goethe Enstitüsü, Telc GmbH, ÖSD veya TestDaF sınavları sonucu alınan sertifika)
•    Her iki eşe ait uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) - Almanya`da evlilik yapmak için vize müracaatında bulunacak kişiler ek olarak organize etmelidir,
•    Uluslararası evlenme ehliyet belgesi (Her iki eşe ait) veya Almanya evlendirme dairesinden alınmış evlilik kaydı belgesi - Almanya`da evlilik yapmak için vize müracaatında bulunacak kişiler ek olarak organize etmelidir.

•    Basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair belge, belirtilen dil sertifikasının ibraz edilmiş olması, vize işleminde dil yeterlilik belgesinin otomatik olarak kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Evlilik Yolu ile Aile Birleşimi Vizesi Dil Sertifikası Aranmayacak Durumlar;

Almanca dil bilginiz yeterli seviyede olan kişi vize personeliyle kuracağınız iletişimde Almanca dil bilginize dikkat edilebilir. Almanya’da bulunan eş veya reşit olmayan çocuğun yanına gidecekse Almanca dil yeterlilik sertifika belgesi aranmamaktadır.

 • Almanya’da ikamet eden eş Avrupa Birliği Mavi Kart sahibi ise, Almanya’da yaşayan eş İkamet Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca yüksek vasıflı eleman, bilim insanı, müteşebbis olarak Almanya’da bulunuyorsa veya iltica hakkı iltica statüsü veya yerleşme iznine sahip olarak Almanya’da ikamet etmekteyse ve evlilik akdi eş Almanya’ya yerleşmeden önce gerçekleştiyse dil belgesinin ibraz edilme zorunluluğu yoktur.
 • Herhangi bir bedensel veya ruhsal engelden dolayı basit düzeyde Almanca dil eğitimi alamayacak durumda olan kişilerin dil belgesi ibraz etme zorunluluğu yoktur.
 • Almanya’da yaşayan eşiniz Andorra, Avustralya, Brezilya, El Salvador, Honduras, İsrail, Japonya, Kanada, Monako, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, San Marino veya ABD vatandaşı ise dil belgesi ibrazından muaf tutulmaktadır;
 • Alman vatandaşı, çifte vatandaş veya Almanya’da Ortaklık Hukuku düzenlemelerine göre resmi ikamet hakkına sahip Türk vatandaşı eşin yanına yerleşmenin referans gösterildiği durumlarda; aile birleşimi talebinde bulunan kişi kursa gittiğini ve sınava girdiğini ibraz ettiği durumlarda  ayrıca bir dil sertifikası talep edilmemektedir.

Mağduriyet durumlarında özel uygulama: Eşiniz Alman vatandaşı, çifte vatandaş veya Almanya’da Ortaklık Hukuku düzenlemelerine göre ikamet hakkına sahip Türk vatandaşı ise ve bir yıl boyunca Almanca eğitimi görüp, ciddi bir biçimde çaba sarf etmenize rağmen dil sertifikasını alamadığınız durumlarda (dil eğitimi aldığınızı ve bu hususta ciddi çaba sarf ettiğinizi belge –dil kursu katılım belgesi, sınav belgesi vs. gibi- ibraz etmek suretiyle kanıtlamanız gerekmektedir)

Almanya Konsolosluğu, gerek görmesi halinde daha önceki eşlerin boşanma kararı ve ilanının evraklar arasında bulunmasını istediği gibi yine eski eşlerin olması halinde ölüm kayıtlarını da evraklar arasında görmek isteyebilecektir.

Evlilik akdini akabinde Almanya’ya yerleşmek için; her iki eşe ait doğum kayıt örneği ile evlilik cüzdanının, Almanya’daki nikah memurluğundan evlilik başvurusunun yapıldığına dair teyit belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Çocuk üzerinden başvuru yapacak ebeveyn;

 • Aile Birleşimi Oturum vizesi başvuru formu
 • Alman dilinde ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet başvuru formu
 • Oturum Kanunu`nun 55. Maddesi, 2. Paragrafı, 1 No`suna göre uygun ve şahsen imzalanmış bildirim
 • Geçerli Pasaport
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Çocuğa ait bir adet uluslararası doğum kayıt örneği
 • Adına birleşim başvurusu yapılan çocuğun da kayıtlı olduğu bir adet Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (örneğin öncesinde yapılmış olan evlilikler, boşanmalar, çocuklar, ebeveynler, vatandaşlığa ilişkin işlemler) yer alması gerekmektedir.
 • Diğer ebeveynin eski Türk vatandaşı olması veya halen daha Türk vatandaşı olması halinde adına birleşim başvurusu yapılan çocuğun da kayıtlı olduğu bir adet Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.  örneğin öncesinde yapılmış olan evlilikler, boşanmalar, çocuklar, ebeveynler, vatandaşlığa ilişkin işlemler) yer alması gerekmektedir.
 • Çocuğun Almanya`da doğmuş olması halinde: Alman Doğum Kayıt örneği
 • Çocuğun Almanya`da doğmamış ise: Babanın da kayıtlı olduğu bir adet uluslararası doğum kayıt örneği
 • Çocuğa ait Alman kimliği veya pasaportu
 • Çocuğa ait güncel bir adet ikametgah belgesi
 • Almanya`da yaşamakta olan ebeveynin Alman kimliği veya Alman pasaportu veya oturum izni

 Ebeveyn üzerinden başvuru yapılacaksa;

 • Almanya`da yaşamakta olan ebeveynin güncel bir adet ikametgah belgesi
 • Çocuğun evlilik içi doğmuş olması halinde: ebeveynlere ait bir adet uluslararası evlenme kayıt örneği
 • Çocuğun evlilik dışı doğması halinde: Babalığı tanıma senedi, velayet beyanı
 • Ebeveynlerin bu süre içerisinde boşanmış olmaları halinde: Boşanma kararı veya velayete ilişkin mahkeme kararı
 • Başvurunuzu İstanbul Başkonsolosluğuna randevu alarak yapabilirsiniz. Randevu gününde evraklarınızın eksiksiz ve başvuru formunun hatasız dolmuş olması gerekmektedir. Bu konuda bilginiz yok ise danışmanlık almanız önemle tavsiye edilir.
 • Başvurunuzu İstanbul Başkonsolosluğuna randevu alarak yapabilirsiniz. Randevu gününde evraklarınızın eksiksiz ve başvuru formunun hatasız dolmuş olması gerekmektedir. Bu konuda bilginiz yok ise danışmanlık almanız önemle tavsiye edilir.

Almanya Aile Birleşimi vize talebinin değerlendirilmesi yalnızca Almanya Konsolosluğunun inisiyatifindedir. Almanya Konsolosluğu gerek görmesi halinde ek evrak talebinde bulunabilir ve belgelerin Almanca tercümesini isteyebilir.

Bu internet sitesi Almanya Başkonsolosluğu'nun resmi sitesi değildir. Burada yer alan bilgilerin doğruluğunu işlemlerinize başlamadan önce mutlak suretle teyit ediniz. Almanya Schengen Vizesi, Almanya Aile Birleşimi ve vatandaşlık işlemlerinizle ilgili en güncel ve doğru bilgileri Almanya Büyükelçiliği ve Almanya Başkonsolosluğu’nun resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Almanya Aile Birleşimi

 

 

 

 

Duyurular

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi

  Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi detayına ilgili vize sayfasından da erişebilirsiniz. Almanya Schengen vize işlemleri Almanya B...
2021-12-20 13:19:22

Almanya Covid-19 Seyahat Güncellemesi

2021 yılı Ekim ayında açıklanan Almanya’ya giriş kısıtlamaları ve istisnalar aşağıda kısaca özetlenmiştir. Covid-19 salgını ve orta...
2021-12-20 12:48:30

Almanya Konsolosluğu Resmi Tatil Programı

Almanya Konsolosluğu ve Almanya Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü kapalı olacaktır. Almanya Konsolosluğu ve Almanya Büyük...
2021-12-16 06:10:54

Konsolosluk işlemlerinde bulunacak kişilerin dikkatine!

Konsolosluk işlemlerinde bulunacak kişilerin dikkatine!   İstanbul Başkonsolosluğu vize bölümü çalışma saatleri Telefon ...
2021-12-15 19:26:38
Tüm Duyurular
Aile Birleşimi